Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο

Χαρακτηριστικά και τις ταξινομήσεις των προφίλ αλουμινίου μεγάλου-τμήμα

Wuxi XSX υλικό Metal Co, Ltd | Updated: Dec 20, 2016
ΜεγάλοενότητατουΕιδικήαλουμινίουτα προφίλ είναινα πάρειταχείαανάπτυξηκαιέχονταςευρείαεφαρμογές, κατά κύριο λόγοεπειδήτουτηςμοναδικόπλεονεκτήματαγια ναΓνωρίστεποικίλεςαγοράανάγκες.

1,LARGE-κλίμακακαιΕγώσυνδέσει:
Μεέναμεγάλομωσαϊκότουυλικάγια νααντικατάστασηπερισσότερο απόέναπροφίλ,και όχι μόνοεξοικονόμησηπεθαίνουνκαιεξώθησηπαραγωγήκόστοςκαιμείωση τωνσυναρμογώνκόστος.
Μπορούν ναΒεβαιωθείτετέλειοδομέςσχετικά μεμηχανικήσυστατικά,αύξηση τηςδιαρθρωτικώνδύναμηκαιακαμψία.
Χωρίςσυγκόλλησης,καθηλωτική,συγκόλληση,ροφίλτοραφή,έχουν καλύτερη στεγανότητα.
2,TΧινκαιLightweight
Ελαφρύμοντέρνοαεροδιαστημική βιομηχανίααεροσκάφηκαισιδηροδρομικό όχημα,μετρότρένακαιδιώροφολεωφορεία,αυτοκίνητακαιπλοία όλα αναπτύσσουν μια τάσηυψηλής ταχύτητας,βαρύ φορτίο,ως εκ τούτου,παρουσιάζονταιγια νατομεγάλοκράμα αλουμινίουπροφίλandquot;μεγαλύτεραandquot;andquot;ευρύτερηεπίπεδηandquot;,andquot;λεπτότερο τοίχωμαandquot;απαιτήσεις.
ΠροφίλτουΠλάτος-πάχοςαναλογία(τοαναλογίατουΠλάτοςandquot; Bandquot?καιπάχοςandquot;tandquot? κάνειB/t)είναιένα σημαντικόΔείκτηςτουβαθμός δυσκολίαςτουαλουμινίουπροφίλμηχανική κατεργασία.ΌτανB/t130,Εμείςμπορεί ναπαράγειπροσόνταπροϊόντα?ενώΒ/tandgt, 130,Σταυρόςκαιγεωμετρικόακρίβειαείναι δύσκολο ναεγγύηση, καιπαραγωγικότητακαιαποδόσειςέπεσεαπότομα,οποία τελικάκόστοςαυξημένηουσιαστικά.
3,Υψηλής ακρίβειας SectionDimensionκαιΓεωμετρική Ανοχή
Γεωμετρικόανοχέςσυμπεριλαμβανομένων τωνενότητα διαστάσεις και κοπήςμήκοςσυστροφή,επιπεδότητα,καμπύλη,κύμα-φόρμαείναι πολύαυστηρή.Μερικές φορέςτοαπαίτηση precisonγιαgΕΝΙΚΕΣμηχανική κατεργασίαισούται μεκρύοεξαχθούνπροϊόντα.
4, Ομογενοποίηση και υψηλήςποιότητας τουMicrostructureκαιMechanical καταλύματα
Ωςέναδιαρθρωτικώνυλικό,Αυτόαπαιτείομοιόμορφη,χοντρήσιτάρι-δωρεάνοργάνωση,καιέχειέναυψηλήκαιομοιόμορφηκάθετη,οριζόντια,καιυψηλήαπόδοση.

Μεγάλοενότηταπροφίλκατηγορίες:
Σύμφωνα με τογια ναΣκοπόςκαιχρήσηχαρακτηριστικάμπορούν να είναιχωρίζεται σε:
1,Γενικάπροφίλ:μπαρ,t-ΤύποςκαιΕγώ-Τύπος,κανάλι, κλπ
2,Ειδικήπροφίλ:προσαρμοσμένη ειδικάπροφίλ
Και σύμφωνα μεγια ναεφαρμογές,Ειδικήπροφίλχωρίζονται σε:
  • 1,Αεροπορίαςπροφίλ
  • 2,οχήματαμεγάλο-ενότηταπροφίλ
  • 3,πλοία καιόπλαμεγάλοδιατομήπροφίλ
  • 4,Ηλεκτρικέςκαι ηλεκτρονικά,οικιακές συσκευές,τηλεπικοινωνίεςκαιΚλιματισμόςψύξηπροφίλ
  • 5,πετρελαίου,άνθρακα,ηλεκτρικάδύναμη,καιμηχανολογικών και ηλεκτρολογικώνκατασκευήβιομηχανικήπροφίλ
  • 6,κυκλοφορίαςκαιμεταφορές,δοχεία,στο ψυγείοδοχείακαιεθνικής οδούγέφυραμεγάλο-ενότηταπροφίλ
  • 7,κατασκευήκαιΓεωργικά μηχανήματαμεγάλοενότηταπροφίλ
  • 8,άλλοι,όπωςσπορΕξοπλισμός,καταδύσειςδιοικητικά συμβούλια,Σφιγκτήραςμέλοςπροφίλκαι ούτω καθεξής.

Contact Us
Wuxi XSX υλικό Metal Co, Ltd
Tel: +86 510 6653 3350
Address: Hongta Indutstrial ζώνη, Gaocheng πόλη, Yixing, 214201, Jiangsu, Κίνα
Επικοινωνίες
Εγγραφείτε για αποκλειστικές ενημερώσεις
Λάβετε τις τελευταίες προσφορές και ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ για πληροφορίες που αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Wuxi XSX υλικό Metal Co, Ltd